Doprava

Dodávka na místo určení

Místem plnění je sklad MUREXIN spol. s r.o. v Modřicích a Praze, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající zajistí naložení materiálů na přepravní prostředek kupujícího. Jako místo plnění lze sjednat sklad nebo stavbu kupujícího v ČR, pokud není dohodnuto jinak.  V případě dodávky zboží ve fakturované ceně do 25 tis. Kč (bez DPH) na místo určené kupujícím je prodávající oprávněn fakturovat dopravu kupujícímu v plné výši. Nebezpečí škody na zboží přechází na  kupujícího okamžikem převzetí zboží od  prodávajícího.

 


Dodací lhůty

 

Dodávané žboží je importováno z výroben Schmid Industrie Holding. Standardní dodací lhůta u zboží, které je na skladě, je 2 pracovní dny po dni přijetí objednávky. Expresní dodávky budou realizovány individuálně pouze na základě vzájemné dohody expresních dodacích lhůt s kupujícím za  expresní ceny. Vlastní odběr kupujícím je po přijetí objednávky možný ihned.  Zboží na objednávku, které není na skladě, zajišťujeme do max.10 dnů ode dne přijetí objednávky, kratší dobu je třeba sjednat.

 

Ceník LEX24 v.č. všech poplatků

 

Cenik-dopravy-LEX24