2. Izolace perimetru

Vyladěné izolační systémy
pro všechny stupně zatížení
 

Nezávisle na oblasti použití nebo stupni zatížení vlhkostí dokáže MUREXIN vždy nabídnout optimální systém izolace staveb.

 

izolacni-sterka-mineralni-2K-BF
Základem každého opatření je přesná odborná identifikace předpokládané zátěže konstrukce vlhkostí. Kromě nutnosti vyvážit poměr mezi cenou a výkonem je důležité především korektní a  technicky správné provedení. Každá podsklepená
budova a každá budova přicházející do styku se
zeminou musí být chráněna izolací proti vodě. Nutno rozlišit také stupen zátěže. Musíme stanovit, zda bude konstrukce zatěžována jen zemní vlhkostí nebo tlakovou vodou.
 
Zemní vlhkost je vlhkost obsažená v pude, jedná se především o kapilární vlhkost. Zatížení zemní vlhkostí lze považovat za nejmírnější stupen zátěže konstrukce z hlediska vlhkosti. Opatření bývají zpravidla jednoduchá a technicky nenáročná. Nahromaděnou průsakovou vodu resp. tlakovou spodní vodu nalézáme v různých hloubkách a jejich úroveň kolísá také v závislosti na typu zeminy. Je-li zemina jen málo propustná, voda působí přímo na konstrukci a je tedy z hlediska izolace poměrně velkou zátěží. Konstrukce je vystavena hydrostatickému tlaku. Opatření jsou pak v těchto případech náročnější nejen technicky, ale také finančně.
tabulka-slozek-pro-izolacni-sterky