1. Izolace

Vyladěné izolační systémy MUREXIN
podle ČSN EN 15814
 

Jaký je aktuální stav v oblasti evropských norem vztahujících se k bitumenovým izolačním stěrkám? Konsolidované znění evropské harmonizované normy EN 15814 včetně příloh bylo zveřejněno v úředním věstníku Evropské unie již v únoru 2013.

 

izolace-stavba

Touto vyhláškou bylo stanoveno přechodné období pro zavedení této harmonizované evropské normy v časovém intervalu od 1. srpna 2013 do 1. srpna 2014. To znamená, že již od 1. srpna 2013 mohly nést izolační stěrky na bázi modifikovaných bitumenu označení CE na základě prohlášení o  vlastnostech. Ale od 1. srpna 2014 je toto označení již naprosto povinné. Od tohoto data musí všechny používané izolační živičné stěrky odpovídat požadavkům nové CSN EN 15814.

MUREXIN vybavil všechny dodávané živičné stěrky příslušným prohlášením o vlastnostech již k 1. srpnu 2013, označení CE na obalech však nabíhalo postupně po celé přechodné období tak, aby už k 1. srpnu 2014 značení na obalech odpovídalo zákonným ustanovením.zaklad-hloubkovy-AG3