2. Lepení

 
Pokládka dlažby
na balkonech a terasy
 
Obkladači a zedničtí mistři se v současné době obloukem vyhýbají tradičnímu způsobu pokládky dlažby na terasách a balkónech, obecně řečeno pokládce dlažby v exteriéru.
balkon
Důvodem je poměrně široký potenciál Lepící a hydroizolační malta DKM 95možných konfliktních situací. I když je pokládka provedena odborně, reklamují zadavatelé na dlažbách položených v exteriéru stále častěji nedostatečně uzavřené spáry, změny zabarvení, výkvěty a škody vzniklé působením mrazu. Objevuje se to poměrně často, ze spáry vyrůstá plevel, vlhkost vniká do podkladu, okolní konstrukce jsou vlhkostí poškozovány.
Keramické dlažby a dlažby z přírodního kamene na balkónech a terasách jsou vystaveny celoročně působení povětrnosti. Předpokladem pro dlouhodobou funkčnost dlažby na těchto částech budov tak náchylných k poškození je pokud možno co nejrychlejší a dokonalé odvedení vody z jejich povrchu, resp. vody prosakující dlažbou. Tedy zachování dostatečného spádu konstrukce a dokonalé provedení nezbytné alternativní hydroizolace.Kondenzát vzniklý vlivem kolísání teploty a vzdušné vlhkosti se muže shromaždovat v dutých prostorách pod dlažbou, které se mohou při konvenční pokládce vytvářet, a muže vyvolat enormní škody: volné nebo částečně držící dlaždice, narušené spáry apod. Velmi dobrým řešením výše uvedených problému s vlhkostí u venkovních dlažeb je použití hydraulicky tuhnoucí Lepicí a hydroizolační malty DKM 95, která v prvním kroku vytvoří hydroizolaci a ve druhém pak optimálně dlažbu nalepí. Tím, že je paropropustná a současně vodotěsná dokáže veškeré možné konflikty omezit na minimum.