5. Lepidla pro vodivé systémy

Vodivá Lepidla

pro elektricky vodivé podlahové systémy

 

V zásadě rozlišujeme mezi vodivými (104 až 108 Ohm) a antistatickými (108 až 1010 Ohm) podlahovými systémy. Použití toho kterého systému je dáno předpokládaným využitím prostoru. Jen vodivé podlahoviny je nutné lepit vodivými lepidly. K tomuto účelu doporučujeme zejména univerzální Vodivé lepidlo s vlákny EL 300.

 

 
Vinylové podlahoviny se nevyznačují jen pestrou nabídkou vzoru, ale také jednoduchou pokládkou. Nesmíme také opomenout jejich vysokou oděruvzdornost a tím dlouhodobou životnost.
 

 

Vznik elektrického náboje (statická elektřina)Sal

 
Statická elektřina vzniká při pohybu, přesněji řečeno při oddělování pevných izolátoru nebo kapalin (například třením prašných částic ze vzduchu o stenu). Napětí takto vznikajícího elektrického náboje je závislé na vlhkosti vzduchu. Čím je vzduch sušší, tím má náboj vyšší napětí.

Vodivost

Vzniku statické elektřiny při kontaktu osob s předměty se úplně zabránit nedá. Použitím vhodných materiálu se dá napětí elektrického náboje pouze omezit. Jsou to materiály, které náboj neshromaždují, ale ihned jej plynule odvádějí. Zabráni se tak vzniku většího náboje, který by se pak vybíjel elektrickým výbojem.

Lepení

Dynamická a statická elektřina

Pojem dynamická elektřina zahrnuje elektrický proud, který pod napětím teče vedením z elektrárny až do zásuvky spotřebitele. Naproti tomu statická elektřina není napájena z konstantního zdroje, je jedinečnou záležitostí, která se vytváří postupné, dosáhne vrcholu a pak se vybije, tedy zmizí.