2. Malířské nátěry

Životnímu prostředí z lásky
 
Stále se zvyšuje podíl obyvatel, v jejichž živote hraje ochrana životního prostředí
čím dál důležitější roli. Ukazuje se, že mnoho lidí chce dnes k zachování dobrého
životního prostředí přispět, a to i svým spotřebitelským chováním.
 
K uvážlivému nákupu však spotřebiteli často chybí
dostatek odpovídajících informací. Mnohdy jsou ovlivněni a znejistěni množstvím obecné  tradovaných ekologických polopravd.
 
Rakouské ministerstvo životního prostředí proto iniciativně vytvořilo „Österreichische  Umweltzeichen“, tedy značku, dávající kupujícímu na první pohled a zcela veřejně najevo, že se jedná o výrobek šetrný k životnímu prostředí. Tedy výrobek, který použitými vstupními surovinami, procesem výroby, použitím či následnou likvidací
životní prostředí prakticky nijak nezatěžuje.
 
Spotřebitel tak má možnost již při nákupu svým
rozhodnutím k zachování životního prostředí   osobně přispět.
 
Značka se obrací primárně na spotřebitele, ale oslovuje také průmyslové nebo řemeslné zpracovatele. Motivuje však také výrobce a obchodní společnosti k tomu, aby omezovali výrobu či nabídku produktu, které životní
prostředí zatěžují.
 
„Österreichische Umweltzeichen“ je skutečnou zárukou pro služby a výrobky, které jsou přátelské vůči životnímu prostředí. Výrobek však muže být touto značkou oceněn teprve tehdy, až projde zevrubnými zkouškami. U vnitrních nátěru je vedle minimálního zatížení prostředí škodlivými emisemi důležitým a podstatným kriteriem také spotřeba materiálu, jeho kryvost a odolnost vůči otěru.
 
Pro Murexin je udělení značky oceňující výrobky šetrné k životnímu prostředí obzvláštním vyznamenáním, ale také závazkem do budoucna: zodpovědně zacházet
s našimi přírodními zdroji.