1. Příprava podkladu, základní nátěry

Příprava podkladu – zvolte zpracovatelsky příjemnou, ekologickou a fyziologicky nezávadnou alternativu!
 
Diskuze o materiálech používaných pro uzavření nadbytečné vlhkosti v podkladu před kladením podlahových krytin v souvislosti s ochranou zdraví zpracovatele jsou nyní stále častější. Společnost MUREXIN, která je známa vysoce kvalitními a zpracovatelsky příjemnými materiály, se tohoto tématu chopila s plnou vážností a připravila dokonce dvě alternativy k dosud běžně používaným parozábranám na bázi epoxidových nebo polyuretanových pryskyřic a to Základ speciální X-Bond MS-A58 a výrobek bez obsahu změkčovadel Základ speciální X-Bond MS-A53.
 
Základ speciální X-Bond MS-A53 MS-A58
 
Na stavbách zatím stále přetrvávají tendence překlenout potřebnou zbytkovou vlhkost cementem pojených podkladu pomocí chemické parozábrany. Nejčastěji se k tomuto účelu používají dvousložkové epoxidové pryskyřice. Existuje celá řada důvodů, proč se v poslední době na cementové potěry již téměř rutinně provádí chemická parozábrana.
 
Jsou to zejména:
 
• chyby plánování, časový tlak v důsledku zpoždění    stavby
• nepříznivé klimatické podmínky, které značně      prodlužují   doby schnutí a během dlouhých     časových období schnutí zcela znemožňují
• vynechání podle normy nezbytné parozábrany pod
potěrem
• častější používání levnějších a proto i méně   kvalitních potěrových směsí
 
Společnost MUREXIN v rámci soustavného vývoje
připravila pro rok 2015 nový výrobek „Základ speciální
X-Bond MS-A53, zpracovatelsky příjemnější alternativu
k epoxidové pryskyřici. Výrobek, který neovlivňuje negativně
životní prostředí a je zdraví neškodný. Jedná se
o hodnotnou speciální parozábranu zejména pod dřevěné
podlahy, která je vhodná k uzavření vyšší zbytkové vlhkosti
betonu a cementem pojených potěru až do hodnoty 6%.
Výrobek je při zpracování i po vytvrzení pachové neutrální,
ekologicky a fyziologicky neškodný a proto také splňuje
podmínky klasifikace pro bezemisní výrobky EC1.