3. Spárování

 
Spárujeme do nuly!
 
Spárujte 4x rychleji se Spárovací maltou Flex Profi FX 65
a Silikonem sanitárním Profi SIL 65.
 
Spárovací malty Murexin
Rychlejší zpracování
Díky dokonalé receptuře je Spárovací malta Flex Profi FX 65 velmi vláčná a tím se lehčeji a také rychleji do spáry zapracovává. 
 
Rychlejší tuhnutí
Spárovací malta Flex Profi FX 65 tuhne ve srovnání s konvenčními spárovacími maltami o mnoho rychleji, což je
zárukou vyšší stability barvy. Avšak žádný strach. V tomto případě se nejedná o běžnou rychletuhnoucí spárovací maltu. Čas pro zpracování je dostatečný, činí cca 45 minut. Neboť tato malta tuhne tam, kde tuhnout má – ve spáre! 
 
Rychlejší vymývání
Rychlejší tuhnutí také znamená rychlejší začátek vymývání, v tomto případě již po cca 5 minutách. Zkracujeme tak nezbytnou čekací dobu na staveništi a tím šetříme nejen čas, ale i peníze.
 
Rychlejší pochůznost
Zatímco vy už provádíte úklid pracoviště a balíte nářadí, ostatní ještě vymývají. Spárovací malta Flex Profi FX 65 je pochozí již po 3 hodinách.Spárovací malty Murexin Fflex profi FX65
Požadavky na kvalitu spárovacích malt jsou dnes mnohem vyšší, než kdy jindy. Zatímco dříve postačovala k vyplnění spáry směs písku, cementu, vody a případně barevného pigmentu, v   současné době se receptura spárovací malty vytváří z více než 18 různých položek. Dnes se používají stále užší spáry, i tyto však musí prokazovat vysokou odolnost vůči vlivům povětrnosti, musí být dostatečně pevné a pružné, barevně stabilní a zpracovatelsky příjemné.