3. Těsnění spár

Dokonalé utěsnění spár
je zárukou bezpečnosti celé stavby
 
tesneni-spar
 

Norma DIN 18195 část 8 dělí dilatační spáry do dvou skupin, typ I a typ II. Spáry typu I musí odolávat pohybům, které probíhají pomalu či jednorázově, nebo se opakují jen zřídka. Sem radíme pohyby vznikající např. sedáním budovy nebo rozměrovými změnami jednotlivých materiálu v důsledku teplotních změn v průběhu roku. Spáry typu II jsou pak takové, které musí odolat rychlým nebo často opakovaným pohybům. Mohou to být pohyby konstrukce v důsledku střídavé zátěže dopravou nebo pohyby způsobené teplotními změnami v průběhu dne. Samozřejmě, že vedle těsnosti spáry rozhoduje o kvalitě celého systému hydroizolace také kvalita izolace vodorovné. sparovaci-hmotaK tomu účelu má Murexin ve svém programu testovanou hydroizolační  štěrkovou hmotu na bázi MS polymeru: Těsnění supermultifunkcní X-Bond MS-A99. Materiál s univerzálním použitím k izolaci všech stavebních konstrukcí a neslouží jen k izolaci proti vlhkosti, ale své uplatnění nalézá i při výstavbě pasivních domu. Velmi dobře se dá použít jako vzduchotěsná uzávěra všech napojení či přechodu mezi různými typy materiálu. Má výbornou schopnost překlenovat trhliny, což dává předpoklad k jeho použití např. k utěsnění nádrží na užitkovou vodu.

tesnici-supermultifunkcni-x-bond-MS-A99